Langt utenfor komfortsonen

Langt utenfor komfortsonen

Som mange kanskje har fått med seg har jeg holdt foredraget mitt «lavFODMAP en praktisk tilnærming og mestring av IBS» på Haukeland Sykehus sin IBS-skole. Første gang jeg skulle holde foredraget var jeg så nervøs og angstfyllt at jeg flere ganger var på...