LavFODMAP elimineringsfasen er den første fasen i lavFODMAP-dietten.

Målet med dietten er å finne ut hva du tåler, hva du tåler litt av og hva du overhodet ikke tåler. Man skal altså ende opp med sitt eget, personlige FODMAP-reduserte kosthold.

LavFODMAP elimineringsfasen


I lavFODMAP elimineringsfasen skal du spise bare «trygge» matvarer, eller matvarer som er lav på FODMAP, i 2-6 uker. Dette er en nødvendighet for å få magen helt bra før du begynner å gjeninnføre en og en matvare. Det anbefales å være streng i denne fasen. Samtidig er det viktig å ikke bli helt hysterisk. Det er ingen krise om du av en eller annen grunn må spise noe som er høy FODMAP. Det viktigste er at du vet at du har spist noe som er høy FODMAP og kan følge med på reaksjonen. HVIS du får en reaksjon, så vet du ihvertfall hva det er.

For å finne ut hvilke matvarer som er lavFODMAP kan du bruke Monash sin mobile applikasjon eller du kan bruke den norske lavFODMAP-appen Noba. Du kan også gå inn på fanen lavFODMAP-matvareliste her i bloggen.


Matvarer som er i den grønne listen kan du spise tilnærmet ubegrenset av i elimineringsfasen. Matvarene i den gule listen kan du spise av inntil mengdebegrensningen, mens matvarene i den røde listen bør du unngå helt. Les gjerne også innlegget om hvordan jeg har valgt å forstå Monash University sin app.

Hvorfor skal man være streng i lavFODMAP elimineringsfasen?


Det er vikitg å være streng i denne perioden slik at du kan bli så godt som symptomfri. Hvis du ikke er streng er det ikke sikkert du blir symptomfri og du vil få problemer med å identifisere hvilke matvarer du reagerer på ved gjeninnføringen. Les et mer inngående innlegg om hvorfor man bør være streng i elimineringsfasen her: lavFODMAP – reduksjon eller streng eliminasjon?